Ramudden och Work Zone Safety Group förvärvar Halleskog & Hansson AB

Ramudden och Work Zone Safety Group har förvärvat samtliga aktier i Halleskog & Hansson AB.

Genom förvärvet är vi en del av Ramuddens totalt 9 depåer i Stockholm samt 44 depåer över hela Sverige.

”Vi är väldigt imponerade av Halleskog & Hansson tillväxtresa och den position de idag har på marknaden. Förvärvet ger oss inte bara möjlighet att stärka vår affär runt Stockholm, utan även öka vår kvalité tvärs landet genom kunskapsutbyte. Bolaget är välkänt för en hög service- och kompetensnivå inom både trafikavstängningar och TA-planer.” – säger Hans-Olov Blom, grundare och VD Ramudden

”Vi ser fram emot att vara en del av Ramudden och Work Zone Safety Group och mot en fortsatt gemensam tillväxtresa. Ramudden delar många av våra värderingar med fokus på kvalité, hållbarhet, säkerhet och innovativa lösningar med kunden i fokus” – säger Per Halleskog & Joakim Hansson, grundarna av Halleskog & Hansson