TA-Balk | Stockholm

TA-Balk

TA-Balk

TA-balk

TA-balkar kan med fördel användas i stadsmiljö när du vill skydda schakt från påhälsning av cykel- eller gångtrafikanter.

Taggar