Trafikavstängningar | Stockholm

Ta-planer & Tillstånd

Ta-planer

Är en plan över trafikföringen i ett vägarbetsområde. Den visar hur utmärkning med vägmärken, vägmarkeringar samt skydd för trafikantgrupper och andra anordningar ska utföras. Ta-planen skickas in till väghållaren i samband med ansökan om tillstånd för att utföra arbeten på väghållarens väg.

Läs mer om Ta-planer

Körspårsstudie

Med hjälp av avancerad programvara kan vi utföra körspårsstudier med de allra flesta fordonstyperna och se hur svängradier kan komma att påverkas av barriärer och avspärrningar.

Läs mer om Körspårsstudie

Polistillstånd och upplåtelse

Ordningslagen säger att det behövs polistillstånd för den som vill använda offentlig plats till något annat än vad som sägs i detaljplanen. Vi hjälper dig er att söka polistillstånd för upplåtelser för containrar, hissar, bodar, mobilkranar, evenemang m.m. på allmän plats/mark. Även privata schakttillstånd och andra förenliga och nödvändiga tillstånd för uppdragsgivarens verksamhet.

Läs mer om Polistillstånd och upplåtelse

Schakttillstånd

Schakt i kommunens mark kräver ett så kallat schakttillstånd för att få gräva. Vi kan hjälpa er söka schaktlovet snabbt och smidigt.

Läs mer om Schakttillstånd

Apd-plan

APD-plan är en förkortning av arbetsplatsdispositionsplan. Det är en ritning som visar var t.ex. containrar, bodar, upplag, sopstationer, ledningar, förstahjälpen, samlingsplats, brandsläckare m.m. finns på arbetsplatsen för att man skall få en bra överblick på arbetslandskapet och hitta rätt.

Läs mer om Apd-plan

3D visualisering

För att öka samförståelsen mellan olika aktörer och parter kan vi med hjälp av 3D visualisering, åskådliggöra hur arbetet kommer att se ut och hur de olika trafikanterna i stadsrummet påverkas.

Läs mer om 3D visualisering

Trafikmätning

Att mäta de faktiska trafikvolymerna ger ett otroligt bra underlag för både planerare och beställare om vilka förutsättningar som råder på platsen. att göra en tydlig och säker plan.

Läs mer om Trafikmätning
Tveka inte att Kontakta oss