3D visualisering | Stockholm

3D visualisering

3D visualisering

För att öka samförståelsen mellan olika aktörer och parter kan vi med hjälp av 3D visualisering, åskådliggöra hur arbetet kommer att se ut och hur de olika trafikanterna i stadsrummet påverkas.

Vi kan sedan skapa korta filmer som panorerar över arbetsområden och olika skeden i byggprocessen. Detta illustrativa underlag skapar en god förståelse för 3:e man, kommuner, beställare, entreprenörer och vid anbudsförfrågan om vad som ska ske och lämnar sällan oklarheter efter sig. Underlaget kan även användas i informationssyfte för ökad acceptans för projektet hos boende, näringsidkare och intressenter. Under framtagningsprocessen så ser vi att ett nära samarbete och bra kommunikation är nyckeln till ett lyckat slutresultat som ni ska känna er nöjda med.