Körspårsstudie | Stockholm

Körspårsstudie

Körspårsstudie

Inte allt för sällan ställs vi inför utmaningen att lösa utrymmesbegränsningar som uppstår av arbetsområdenas utbredning vid framtagandet av TA-planer. Med hjälp av avancerad programvara kan vi utföra körspårsstudier med de allra flesta fordonstyperna och se hur svängradier kan komma att påverkas av barriärer och avspärrningar. Underlaget är väldigt användbart för att kunna visa framkomligheten förbi ett arbetsområde för bussbolag, näringsidkare och väghållare. Produktionsmässigt är det också en trygghet för er att veta att utformningen av arbetsområdet stämmer med de bredder som behövs för att trafiken ska kunna passera på ett säkert och framkomligt sätt.