Tillsyn av arbetsplats | Stockholm

Tillsyn av arbetsplats

Tillsyn av arbetsplats

En entreprenör är skyldig att utföra tillsyn över sin arbetsplats och dess utmärkning i form av skyltning och skyddsanordningar. Tillsynen skall dokumenteras med protokoll och bilder enligt väghållarens krav, detta är en tjänst som vi tillhandahåller. Vi kan hjälpa er med att vara utmärkningsansvariga samt att utföra göra tillsyn efter era önskemål. Vi säkerställer vi att skyltar och avstängning är hela, rena och står enligt TA-planen. I tillsyn ingår det fotografering och protokoll som ni får tillgång till i en databas med inloggning. Vid behov så rekommenderas åtgärder vilka vi även kan utföra. Tjänsten utformas efter era behov och önskemål.