TMA | Stockholm

TMA

TMA

TMA används som rullande skyddsbuffert och placeras så att du kan arbeta säkert bakom lastbilen. TMA-kudden fångar upp rörelseenergin om någon skulle tappa kontrollen över sitt fordon och köra in i bilen som bär aggregatet. Används även för att vägleda och varna trafik med stora ljustavlor.

Taggar