Utställning efter TA-plan | Stockholm

Utställning efter TA-plan

Utställning efter TA-plan

Utställning av ta-material tar både tid och resurser i anspråk. Vi hjälper gärna till med våra duktiga personal att både planera och utföra såsom skissen säger.

Alla depåpersonal är utbildad efter de kunskaps- och kurskrav som kommuner och myndigheter kräver.