Trafikavstängningar | Stockholm

Värdegrund

featured image for page Värdegrund

Värdegrund

Vi på Halleskog & Hansson har tillsammans i företaget tagit fram en värdegrund kopplad till vår företagskultur och vårt varumärke. Vi har valt ut 3st kärnvärden som vi anser är viktigast.

Vi ska arbeta:

Säkert

Hållbart

Engagerat

Värdegrund förklarad

•Vi skall ha ett hållbart miljötänk.
Vi gör kontinuerligt förbättringar på vår verksamhet för att minska vårt miljöavtryck.

•Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
Vi ska känna oss stolta över att jobba på Halleskog & Hansson
Vi ska ha kul på jobbet och känna att det vi gör är värdefullt.

•Vi ska arbeta säkert
Vi gör riskbedömningar, ser vi risker gör vi åtgärder, ser vi något farligt påtalar vi detta för varandra och närmaste chef.

•Vi skall respektera varandra
Alla får tycka olika, vi ska respektera varandras och varandras åsikter. Kränkningar mot detta skall rapporteras till närmaste chef.

•Vi vill bidra till en bättre samhällsekonomi
Vi försöker alltid hitta de smarta lösningarna för att hålla nere totalkostnaden för våra kunder och vårt samhälle.

•Vi tar avstånd från all korruption.
All verksamhet som kan riskera att på något sätt vara otillåten ur lagens mening eller av etiska/moraliska skäl skall omgående rapporteras direkt till VD.

Vi tillåter eller accepterar inte:

  • Mobbning eller annan kränkande särbehandling.
  • Droger/illegala preparat.
    Otillåtna preparat såsom droger, läkemedel, anabola preparat m.fl. är absolut förbjudet att nyttja, eller inneha på jobbet.
  • Brukande av alkohol i tjänst.
Tveka inte att Kontakta oss