Tillstånd och trafikavstängningar

Halleskog-Hansson AB erbjuder dig en genomtänkt och heltäckande lösning för era trafikavstängningar. Vi finns för dig både i det stora och det lilla företaget. Vi anpassar oss efter ert behov och ni kan fritt välja vilken eller vilka tjänster ni behöver stöd med.

Ta-planer och tillstånd

Vi hjälper er med tillståndsansökningar och upprättar trafikanordnings- och APD-planer för entreprenörer inom branscher så som vatten och avlopp, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, renoveringar och nybyggnation av fastigheter, gator, evenemang m.m.

Läs mer

Tjänster

Arbetsplatsen ska alltid vara en trygg plats och ditt arbete ska utföras på ett effektivt och säkert sätt samt tillgodose trafiksäkerhet för omgivningen. Vi kan hjälpa er med transporter, utställning av skyltar och staket, trafikvakter, tillsyn av arbetsplatsen, m.m.

Läs mer

Produkter

Vi erbjuder ett stort utbud av produkter för uthyrning eller försäljning. Exempelvis vägmärken, informationsskyltar, staket, barriärer, ta-balkar, krockdämpare m.m. Vi gör även specialskyltar med egen utrustning.

Läs mer

Helhetslösning för trafikavstängningar

Ta hjälp av Halleskog & Hansson AB

Med Halleskogs som samarbetspartner blir projekteringen lättare och kostnadseffektivare. Vi har goda myndighetskontakter och vet vilka tillstånd som krävs för att projekten kan utföras på rätt sätt inom utlovad tid. Halleskogs kunnande om lagens labyrint spar både tid och pengar. Du lämnar helt enkelt papperskrånglet till oss och använder tiden till det som du och ditt företag är bäst på. Halleskogs leder projekten snabbaste väg genom labyrinten, ordnar alla nödvändiga tillstånd, upprättar etablerings- och TA-planer och söker polistillstånd när det behövs. Planeringen blir hållbar och säker med Halleskogs.

Tveka inte att Kontakta oss