Trafikavstängningar | Stockholm

Tjänster

Tillsyn av arbetsplats

En entreprenör är skyldig att utföra tillsyn över sin arbetsplats och dess utmärkning i form av skyltning och skyddsanordningar. Tillsynen skall dokumenteras med protokoll och bilder enligt väghållarens krav.

Läs mer om Tillsyn av arbetsplats

TMA

TMA - truck mounted attenuator är en bra lösning när du skall ställa ut skyddsanordningar eller behöver ha ett tillfälligt skydd i kortare perioder.

Läs mer om TMA

Transporter

Våra transporter sker av välutbildad personal för att säkerställa att alla projekt och uppdrag utförs med så liten miljöpåverkan samt vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Läs mer om Transporter

Utställning efter TA-plan

Oavsett om ni hyr eller köper material så har vi resurserna som krävs för att göra verklighet av ta-planen. Ni meddelar tid och plats, vi tillser att ni kan komma igång med ert arbete.

Läs mer om Utställning efter TA-plan
Tveka inte att Kontakta oss