Våra tjänster

Genomtänkta och heltäckande lösningar för trafikavstängningar inklusive tillstånd. Vi finns för dig både i det stora och det lilla företaget. Vi anpassar oss efter ditt behov och du kan fritt välja vilken eller vilka tjänster du behöver stöd med.

Vi erbjuder heltäckande lösningar för trafikavstängningar inklusive alla tillstånd

TA-planer & tillstånd

Vi jobbar med den senaste tekniken för att visuellt kunna tydliggöra hur en trafikanordningsplan ska verkställas, samtidigt som vi har dig som kund i fokus så att du kan jobba efter den. Vi jobbar också aktivt med kontakten till väghållarna för att få en smidig ansökningsprocess.
  • TA-planer
  • 3D visualisering
  • Körspårsstudie
  • Polistillstånd och upplåtelse
  • Apd-plan
  • Schakttillstånd
  • Trafikmätning

 

Tjänster

Tillsyn - En entreprenör är skyldig att utföra tillsyn över sin arbetsplats och dess utmärkning i form av skyltning och skyddsanordningar. Tillsynen skall dokumenteras med protokoll och bilder enligt väghållarens krav.
TMA - När du behöver utföra arbeten under kortare tid eller där det inte finns plats för annat skydd, kan du använda vår tjänst TMA.
Utställning efter TA-plan - Vi hjälper dig från planeringsstadie till genomförande.
Etablering - Vi hjälper dig med transport och utplacering av trafikanordningar.


Produkter

Hos oss kan du hyra rätt material för en säker trafikmiljö. Vi tillhandahåller den utrustning och de tjänster som krävs för säker arbetsplats.
 

Your safety. Delivered.